Implantologie

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel die in het kaakbot wordt geplaatst. Het kaakbot groeit stevig rondom het implantaat vast. Zo vormt het implantaat de basis voor een kroon, brug of prothese. Bovendien stimuleert een implantaat het kaakbot. Tijdens het kauwen geven implantaten, net als natuurlijke tanden en kiezen, groei-impulsen door aan het bot. Dit zorgt voor behoud van kaakbot op lange termijn. Implantaten zijn gemaakt van zuiver titanium. 

Wanneer worden implantaten toegepast?

  • Enkeltandsvervanging: Indien één gebitselement wordt door een implantaat heeft dat als voordeel dat de naburige elementen niet te hoeven worden beslepen, wat bij een brug wel het geval is. Er wordt dan een kroon op het implantaat gemaakt.
  • Ontbreken van meerdere gebitselementen: Als er meerdere gebitselementen ontbreken kan er met behulp van implantaten een vaste brug op implantaten worden geplaatst. 
  • Tandeloze kaak: Bij een geheel tandeloze kaak kan er meer houvast voor de prothese worden verkregen met behulp van implantaten. Hierdoor zit de prothese stabieler in de mond, hetgeen het draagcomfort en functie verbetert. 

Wanneer zijn implantaten mogelijk?

  • Er moet voldoende kaakbot aanwezig zijn om een implantaat te kunnen plaatsen
  • De algemene gezondheid moet voldoende zijn
  • Het tandvlees rondom de overige tanden en kiezen moet gezond zijn
  • Roken????

De behandeling

Deze behandeling verloopt in stappen. 

  • Onderzoek, diagnose en behandelplanning: Tijdens dit onderzoek worden de mogelijkheden voor implantologie onderzocht. De bevindingen worden met uw besproken en in overleg met u wordt een behandelplan wordt opgesteld. 
  • Plaatsen van het implantaat: Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Na het plaatsen van het implantaat moet er botingroei plaatsvinden rondom het implantaat, zodat deze stevig in het kaakbot verankerd staat. Dan kan het implantaat belast worden. 
  • Plaatsen van de kroon, brug of prothese op de implantaten: Wanneer de kroon, brug of prothese wordt geplaatst, is afhankelijk van de individuele situatie. Gewoonlijk wordt de definitieve voorziening 3 tot 6 maanden na het plaatsen van het implantaat geplaatst.