Kwaliteit

Gediplomeerde behandelaars, BIG-registratie en kwaliteitsregisters 

Uiteraard zijn al onze behandelaars (tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistentes) gediplomeerd, en de tandartsen BIG- geregistreerd. 
Daarnaast staan wij ingeschreven in het KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen) en KRM (Kwaliteitsregister Mondhygiënisten). Om hier ingeschreven te kunnen staan moet jaarlijks aan bepaalde voorwaarden worden voldaan (o.a. voldoende bijscholing, praktijkvisitatie, patiëntenenquetes).

Certificering

Sinds 2010 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd. Wij hebben daarvoor een traject doorlopen, waarin elk proces in onze praktijk is geprotocolleerd. Het kan dan gaan om de reiniging van een instrument, maar ook om het uitvoeren van een tandheelkundige behandeling of het beheren van onze voorraad aan materialen. Ook wordt gecontroleerd of deze protocollen ook worden nageleefd. Hierdoor waarborgen wij continu de kwaliteit van alle processen in onze praktijk. Elke twee jaar wordt er vanuit een extern bureau een audit uitgevoerd, waarin wordt gecontroleerd of alle protocollen up-to-date zijn én nageleefd worden. 

Hygiëne

Dit is iets wat wij heel erg belangrijk vinden. Het naleven van hygiëne-richtlijnen speelt dan ook een prominente rol in onze praktijk. Wij houden ons hierbij volledig aan de WIP (Wet Infectiepreventie) richtlijnen. Ook hierbij zijn alle handelingen geprotocolleerd. Het gehele proces van reinigen, desinfecteren en steriliseren van onze instrumenten, maar ook alle handelingen in de behandelkamers. 

Privacy en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts én uw medeweten. Alleen in geval van verwijzingen naar bijvoorbeeld een kaakchirurg of parodontoloog wordt, met uw goedkeuring, informatie uit uw dossier doorgestuurd.