Spoedgevallen

Spoedgevallen

De spoedgevallendienst van Tandartsen Kwee en Dhore Venlo is uitsluitend bereikbaar voor acute pijnklachten, nabloedingen en ongevallen.

Weekenddienst

Buiten onze reguliere openingstijden op werkdagen en in het weekend is de dienstdoende tandarts telefonisch bereikbaar voor zeer ernstige spoedeisende hulp (nabloedingen, ongevallen, acute pijn die niet met een pijnstiller te onderdrukken is), pijnklachten direct na behandelingen, welke in alle redelijkheid niet tot de volgende ochtend kunnen wachten. De weekenddiensten lopen van vrijdag 8:00 uur tot de volgende week vrijdag 8:00 uur. De weekenddienst is bereikbaar via telefoonnummer: 06-27001727.

Er is voor spoedgevallen (weekenddienst) een telefonisch spreekuur op zaterdag- en zondag-morgen van 09:00 uur tot 10:00 uur. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt. Echter ivm het coronavirus moeten wij helaas enkele maatregelen treffen, wij kunnen momenteel alleen patiënten helpen met acute hevige pijn, mogelijk levensbedreigende ontstekingen, nabloedingen na een behandeling of een trauma. Indien u als patiënt koorts heeft of besmet bent met het coronavirus mogen wij u helaas niet behandelen en moeten wij u doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Is uw tandarts op de normale werktijden afwezig i.v.m. nascholing of vakantie, dan kunt u zich wenden tot een van de andere deelnemende tandartsen die wel aanwezig zijn. Op de website van Tandartsenkring Venlo kunt u zien welke tandarts op dat moment dienst heeft (www.tandartsenkring-venlo.nl).

U dient er rekening mee te houden dat de behandelkosten in de meeste gevallen contant of per pin afgerekend dienen te worden en dat er naast deze kosten nog een toeslag berekend wordt. Indien u beschikt over een tandartsverzekering kunt u de nota indien bij uw zorgverzekeraar.