Tandvleesbehandelingen

Gingivitis

Voor een gezonde mond en het behoud van uw gebit is gezond tandvlees essentieel. Gezond tandvlees is lichtroze van kleur, ligt strak om de tanden heen en bloedt niet. Ontstoken tandvlees is vaak roder van kleur, gezwollen en bloedt sneller. Voor een leek is het echter vaak lastig te beoordelen of er sprake is van gezond of ontstoken tandvlees. De oorzaak van ontstoken tandvlees is tandplak. Tandplak is het witte zachte laagje dat zich in enkele uren aan uw tanden en kiezen kan hechten. Hierin bevinden zich bacteriën. Deze kunnen een onsteking veroorzaken als ze niet binnen 24 uur worden verwijderd. Tandplak die langer blijft zitten kan verharden tot tandsteen. 
Het eerste stadium van ontstoken tandvlees noemen we gingivitis. 

Parodontitis

De ontsteking van het tandvlees kan zich uitbreiden richting het kaakbot. Het tandvlees laat daardoor los van de tanden en kiezen. De ruimtes die daardoor tussen de tanden en het tandvlees ontstaat noemen we pockets. In deze pockets vormt zich weer tandplak. Door deze tandplak breidt de ontsteking zich steeds verder uit in de diepte. De vezels die de tand hechten aan het tandvlees en het bot, gaan hierdoor kapot en het kaakbot wordt afgebroken. Hierdoor worden de pockets steeds dieper. In de verdiepte pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en bot wordt parodontitis genoemd. Eenmaal afgebroken kaakbot kan zich niet meer herstellen. Is er te weinig kaakbot rondom de tanden, kunnen deze tanden los gaan staan. 

Bij ongeveer de helft van de mensen met gingivitis ontwikkelt zich een parodontitis. Dit is het geval bij onvoldoende mondhygiëne in combinatie met vatbaarheid voor parodontitis. Waarom mensen een dergelijke vatbaarheid hebben, is niet volledig duidelijk. De vatbaarheid voor parodontitis kan gedeeltelijk worden beïnvloed, bijvoorbeeld door niet te roken. 

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen! Daarom is er in onze praktijk veel aandacht voor preventie. 
De tandarts zal bij iedere halfjaarlijkse controle de DPSI opnemen. Dit is een score die de gezondheid van het tandvlees aangeeft. Aan de hand daarvan kan de tandarts beoordelen of het tandvlees gezond is. 

Behandeling

Preventie-assistentes: behandeling van gingivitis

Is er sprake van gingivitis, zal de tandarts u verwijzen naar de preventie-assistente. Zij is opgeleid om tandsteen en tandplaque te verwijderen en voorlichting en instructies te geven om zo de beginnende onsteking van het tandvlees te herstellen. Indien slechts korte instructies nodig zijn, zal de tandarts dit zelf doen. 

Mondhygiënistes: behandeling van parodontitis

Is er sprake van parodontitis, dan zal een parodontale behandeling moeten worden opgestart om het ontstekingsproces te stoppen. Daarvoor eerst het belangrijk dat er eerst een volledig beeld wordt verkregen van de ernst van de tandvleesonsteking. Dit doet de mondhygiëniste door alle pockets te noteren in een parodontiumstatus. Indien nodig zullen röntgenfoto's van het aangetaste kaakbot gemaakt worden. Na het onderzoek zal zij de bevindingen met u bespreken, alsmede de behandelingsmogelijkheden en bijbehorende kosten.